Factura fiscala A4 pentru firmele platitoare de TVA


COTA DE TVA 19%


-calculele se fac automat-

Schimba cota de TVA in 9% sau 5%


Furnizor Seria Nr
Nr. ord. reg. com./an: Cumparator
C.I.F.

FACTURA

Nr. ord. reg. com./an
Capital social C.I.F
Sediul Nr. facturii Sediul
Judetul Data (ziua, luna, anul) Judetul
Cod IBAN Nr. aviz insotire a marfii Cod IBAN
Banca Banca
Nr. Crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar
(fara T.V.A) -lei-
Valoarea
-lei-
Valoarea T.V.A. 19% -lei-
Semnatura si stampila Numele delegatului: Total
furnizorului BI/CI seria Nr Eliberat
Nume Mijloc de transportNr
Prenume Expedierea s-a facut in prezenta noastra la Semnatura Total de plata
B.I./C.I. data deOra de primire
C.N.P. Semnaturile.....................................................
Nu ne asumam in nici un fel responsabilitatea pentru felul in care sunt folosite facturile cat si pentru corectitudinea datelor
© Factura-Fiscala.com
2017