Factura fiscala pentru firmele neplatitoare de TVA


-calculele se fac automat-


Furnizor Seria Nr
Nr. ord. reg. com./an: Cumparator
C.I.F.

FACTURA

Nr. ord. reg. com./an
Capital social C.I.F
Sediul Nr. facturii Sediul
Judetul Data (ziua, luna, anul) Judetul
Cod IBAN Nr. aviz insotire a marfii Cod IBAN
Banca Banca
Nr. Crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar
(fara T.V.A) -lei-
Valoarea
-lei-
Semnatura si stampila Numele delegatului: Total De Plata
furnizorului BI/CI seria Nr Eliberat
Nume Mijloc de transportNr
Prenume Expedierea s-a facut in prezenta noastra la Semnatura de primire
B.I./C.I. data deOra
C.N.P. Semnaturile..................................................................................
Nu ne asumam in nici un fel responsabilitatea pentru felul in care sunt folosite facturile cat si pentru corectitudinea datelor
© Factura-Fiscala.com
2017